WE DELIVER DIGITAL EXPERIENCE

Shape
Shape

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tulipsoft. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Tulipsoft. 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel 
 • Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling 
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie 
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan 
 • Voor camerabewaking in ons pand/onze panden
 • Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

 

OP WELKE GRONDSLAGEN ("RECHTSGRONDEN") IS HET GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS GEBASEERD?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Jouw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
  • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
  • Ten behoeve van camerabewaking, in ons belang en in het belang van de bezoekers van ons pand/onze panden.
  • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
  • Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

 

AAN WIE GEVEN WIJ JOUW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals de beheerder van ons administratiepakket en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd binnen de EU.
 • Groepsmaatschappijen. Wij geven de gegevens door aan onze groepsmaatschappij(en) voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze groepsmaatschappijen is/zijn gevestigd in Nederland.
 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland.
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

 

Bij het gebruik van onze website is het -na jouw expliciete toestemming- mogelijk dat jouw gegevens gedeeld worden met de volgende partijen en/of diensten:

 • Wij gebruiken diensten van Google en Hotjar om de behoeften van onze gebruikers op onze website beter te begrijpen. Op basis van deze inzichten kunnen wij de ervaring op onze website optimaliseren. De geanonimiseerde gebruikersinformatie wordt enkel gedeeld wanneer je toestemming hebt verleend voor het bijhouden van statistieken.

 • Enkel wanneer je toestemming hebt verleent voor het plaatsen van cookies t.b.v. marketing-doeleinden, plaatst onze website cookies voor het gebruik van Facebook Pixel en Linked-in Insight. Deze diensten maken het mogelijk om de doelgroepen, die gebruik maken van onze website, beter in kaart te brengen. Ook zorgen deze diensten voor het verbeteren/optimaliseren van onze advertenties-campagnes. 

  Lees hier meer over het privacybeleid van Facebook  https://www.facebook.com/policies/cookies
  Lees hier meer over het privacybeleid van LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL 

Op de onderstaande pagina kun je meer lezen over ons cookiebeleid. Ook beschik je daar over de mogelijkheid om jouw eerder verleende toestemming in te trekken https://tulipsoft.nl/privacy/cookiebeleid . 

 

WORDEN JOUW GEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratieZolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)Zolang als je het account hebt.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
CameraopnamenMaximaal 4 weken na de opnamen
SmoelenboekZolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt. 
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adresTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedragTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID´sKijk in onze cookieverklaring op https://tulipsoft.nl/cookiebeleid
ReviewsZolang de review relevant is.
Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen.Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

 

WELKE RECHTEN HEB JE? 

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens te laten verwijderen;
 • jouw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de  Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?"
 • Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Klantenservice tulipsoft 
De Trompet 1930, 1967DB, Heemskerk
0850645630
[email protected]

 

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

Ja. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-03-2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.  

Enkele klanten uit ons portfolio

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

Wat andere klanten over ons zeggen?

Ze waren een onmisbare schakel in het vertalen van onze zakelijke doelstellingen naar technische specificaties richting onze implementatie partij. Ik kan hen van harte aanbevelen als Sitefinity expert.

Charel van Dam CMO Cuba Travel Network
cuba.jpeg

Met Tulipsoft vonden we een partner die onze business begreep én de juiste vertaalslag wist te maken van globaal idee naar praktische uitvoering. De kritische houding van Tulipsoft samen met hun visie hoe de bezoekerservaring op een webshop zou moeten zijn, heeft geleid tot een resultaat waar we trots op zijn!

Martin Limburg Operationeel Directeur Adnamics
Interactief-en-online-bestellen-2

Tulipsoft heeft de webshop van Dealplein.nl naar volle tevredenheid gebouwd. Ook heeft Tulipsoft ervoor gezorgd dat onze webshop aan Bol.com & Marktplaats is gekoppeld en dat wij artikelen snel in onze webwinkel kunnen laden.

Antal Fekete Eigenaar Dealplein.nl
dealplein

Heb je een vraag?

Het antwoord is ja!
 • Maken jullie op maat gemaakte designs?
 • Leveren jullie white label producten?
 • Tekenen jullie een NDA?
 • Hebben jullie in-house developers?
 • Gaan jullie (white label) mee naar onze klanten?
 • Werken jullie samen met onze IT-afdeling?
 • Werken jullie samen met onze design partij?
 • Zijn de webapplicaties responsive?
 • Kan de scope tussentijds gewijzigd worden?
 • Hebben jullie lekkere koffie?

Voor elke andere vraag?

Neem contact met ons op
We zullen uw e-mail nooit met iemand anders delen.